Logo Omkar Mission Dombivali

शक्तीकुंड

मनुष्याचे शरीर हे एक शक्तीकुंड आहे. ह्या कुंडामध्ये शक्ती वा ऊर्जा वास्तव्य करते. आपल्या शरीरामध्ये प्रवाहित होणारी संपूर्ण ऊर्जा ह्या कुंडा मधूनच प्रवाहित होत असते. आपल्या शरीरा मध्ये असणारी शक्ती ही या कुंडामध्ये वास्तव्य करते म्हणून तिला ‘कुंडलीनी शक्ती’ म्हणतात. जर मनुष्य अंतर्मुख होऊन आपल्या शरीरातच त्या शक्तीचा शोध घ्यायला लागला तर खूपच लवकर तो शक्तीच्या त्या केंद्रापर्यंत पोहचेल जेथून ऊर्जा, शक्ती आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये प्रवाहित होत असते.

आपल्या शरीरामध्ये ऊर्जा आहे, शक्ती आहे याबद्दल काहीच शंका नाही. ऊर्जा आहे म्हणून आपण खातो, पितो, उठतो, बसतो, चालतो. ऊर्जा आहे, शक्ती आहे, परंतु कुठून प्रवाहित होते ही ऊर्जा? कोठे आहे तिचे केंद्र? आधुनिक विज्ञान म्हणत आहे की ऊर्जा ही नेहमी केंद्राभिमुख असते. ह्याचा अर्थ केंद्र कुठे तरी आहे. जेथून ऊर्जा, शक्ती समस्त शरीरा मध्ये प्रवाहित होते. त्या केंद्राचा शोध लागला तर शक्तिमान होणं कठीण नाही.

आपल्याला रोज साधारण वा असाधारण कामासाठी जी ऊर्जा लागते ती त्या केंद्रामधून आपल्याला मिळत असते आणि रोज प्रत्येक क्षणी तिचा वापर करून सुद्धा तो कुंड आज पर्यंत कधी रिकामा झालेला नाही. या संदर्भात ज्यांनी संशोधन केलं आहे त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांनी आपल्या कर्तुत्वाने संपूर्ण विश्वाला आश्चर्यचकित करून टाकलं त्या असाधारणातल्या असाधारण व्यक्तींनी सुद्धा आतापर्यंत त्या कुंडामधून जास्तीत जास्त १५% शक्तीचा, ऊर्जेचा वापर केला आहे. सर्वसामान्य मनुष्य त्याच्या मध्ये असणार्‍या ऊर्जेपैकी फक्त २% ते ३% ऊर्जेचा वापर करत असतो. त्याची ९७% ऊर्जा त्या कुंडामध्ये निद्रिस्त सुप्त पडलेली असते. येथे आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपल्या शरीरातील कुंडामध्ये असलेली ९७% ऊर्जा ही निद्रिस्त आहे सुप्त आहे पण मृत नाही. आपण प्रयत्न केल्यास ती जागृत होऊ शकते. कुंडामध्ये सुप्त असलेल्या निद्रिस्त असलेल्या जर जागृत करायचं असेल तर तिला आव्हान करा, तिला उत्तेजित करा, तिला जागृत करा.

कोण करु शकतो तिला आव्हान? कोण करू शकतो तिला जागृत? तोच जो स्वतः जागा झाला आहे. स्वतः झोपलेला माणूस इतरांना जागे करू शकत नाही. एक पेटलेला दिवाच दुसरा दिवा पेटवू शकतो. तथाकथित बुवा, बाबा, महाराज स्वतः एवढे झोपेत आहेत की स्वतःचे डोळे उघडू शकत नाही, बंद डोळ्यांनीच लोकांना ओरडून सांगत आहेत की, ऊठा, ऊठा, आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. इथे लोकांना जागे करणारेच स्वतः झोपलेले आहेत. त्यांना स्वतःला आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय हेच त्यांना माहित नाही. त्यांची अशी तऱ्हा असल्यामुळे आज कुणाला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो यांवर आपण कसा विश्वास ठेवणार? म्हणूनच ते आपल्याला तुमची लायकी नाही, तुमची योग्यता नाही, तुमची पात्रता नाही, तुम्ही पापी आहात अस लोकांना सांगत सुटले आहोत.

योग्यता

आपणास आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होऊ शकतो. आपली कुंडलीनी शक्ती जागृत होऊ शकते. आपण म्हणाल हे कसं शक्य आहे? आम्हाला तर सांगितले गेले आहे कि, आम्ही पापी आहोत, चोर आहोत, खोटारडे आहोत, आमच्या पापाचा तर हिशोबच नाही. आम्ही आत्मसाक्षात्काराला लायक नाही.

आपण आत्मसाक्षात्काराला लायक आहात की नाही हे मला माहित नाही. परंतु आपण त्या ईश्वराचे अंश असल्यामुळे, आपणा सर्वांना अर्थात संपूर्ण मानवजातीला आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार हा हक्क कुणीही आपल्या पासून हिरावून घेऊ शकत नाही. प्रश्न आपला आहे? आपणास तो पाहिजे आहे का? महायोग विज्ञानाची प्रयोग शाळा असणाऱ्या ओंकार मिशनच्या, ओंकार मेडिटेशन सेंटर मध्ये आपणास आपला हक्क प्राप्त होवू शकतो.

आपण हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी, यहुदी, ज्यू यापैकी कोणीही असाल, आपण कुठल्याही धर्माचे, पंथाचे, संप्रदायाचे, जातीचे, पक्षाचे असाल, आपले सर्वांचे स्वागत आहे. कारण आपण सर्वजण त्या ईश्वराचे अंश आहात आणि ईश्वर हे वैश्विक सत्य आहे. त्या सत्याला प्राप्त करण्याचा, ते सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक मनुष्याला आहे. ईश्वर हा कुठल्याही धर्म, पंथ वा संप्रदायाची जहागिरी नाही. ज्या प्रमाणे सूर्याचा प्रकाश सर्वांसाठी आहे, वारा सर्वांसाठी आहे, पाऊस सर्वांसाठी आहे त्या प्रमाणे ईश्वरीय ज्ञान व ईश्वरीय अनुभूती ही सर्वांसाठी आहे व ती सर्वांना प्राप्त होवू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *